اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 30 تير 1398     |     کد : 457

جلسه مورخ 1398/4/25كميته فني كارگاهها و موسسات توليدي در ساعت8:30 صبح با حضور معاونت غذا و دارو و ديگر همكاران و نيز نماينده انجمن آقاي دكتر ايران خواه در اداره نظارت بر مواد غذايي استان تشكيل گرديد كه نتايج آن به شرح ذيل مي باشد.
1.  شرکت عرفان تک آذر- مسئول فنی خانم پریسا مشین چی-صدور
2. کارگاه بازرگانی آداک تجارت آذربایجان - مسئول فنی مهرزاد اقبال عنصرودی