اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 9 تير 1398     |     کد : 448

جلسه مورخ 1398/3/7كميته فني كارگاهها و موسسات توليدي در ساعت8:30 صبح با حضور معاونت غذا و دارو و ديگر همكاران و نيز نماينده انجمن آقاي دكتر ايران خواه در اداره نظارت بر مواد غذايي استان تشكيل گرديد كه نتايج آن به شرح ذيل مي باشد.
1.  شرکت آدلی سلولز ارس- مسئول فنی خانم مریم قلی پور- صدور
2. شرکت آردسازی ستاره(خباز آذر)- مسئول فنی خانم المیرا ترمه زنوزی- صدور
3. کارگاه تولیدی آقای علی صمدی نوجه ده- مسئول فنی خانم رقیه نورالهی