اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 17 بهمن 1397     |     کد : 430

جلسه مورخ  97/10/27 کمیته علائم و کنترل کالای استان ساعت 13 با حضور معاونت فنی ارزیابی انطباق ، رئیس اجرای استاندارد،نماینده انجمن کارفرمایان ، دیگر اعضای کمیسیون و نماینده انجمن خانم مهندس طیبه بهروزی شهیر تشکیل گردید و27 پرونده مورد بررسی قرار گرفته و به 3 واحد تولیدی، پروانه کاربرد نشان استاندارد در محصولات تولیدیشان اعطاء گردید ، پروانه کاربرد علامت استاندارد 10 واحد تولیدی ابطال ،5 مورد تعلیق و 9مورد رفع تعلیق گردید.